Drinkwater onttrekken grondwaterbeschermingsgebieden

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Activiteiten voor drinkwater onttrekken
Alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de openbare drinkwatervoorziening zijn zondermeer toegestaan in een grondwaterbeschermingsgebied.

U kunt bijvoorbeeld denken aan boren in de grond. Dit is in veel situaties verboden in een grondwaterbeschermingsgebied. Echter als u een boorput maakt voor openbare drinkwatervoorziening, dan is dat altijd toegestaan.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Laatst aangepast: 12-01-2024