Wijzigen bestaande windmolen

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wijzigen verboden, tenzij...
In Flevoland is het verboden een bestaande windmolen te wijzigen, tenzij de wijzigingen verband houden met:

  • regulier onderhoud
  • opschalen, d.w.z.:
    • vergroten vermogen;
    • vergroten afmetingen; en/of
    • verlengen levensduur.

Als u een bestaande windmolen wijzigt voor opschalen, dan moet u tegelijk saneren. Dat betekent dat u een alleen een windmolen voor opschalen mag wijzigen als u tegelijkertijd een of meerdere andere windmolens verwijderd.

Wilt u een bestaande windmolen vervangen door een nieuwe windmolen op dezelfde locatie, dan moet dit onderdeel zijn van een projectplan voor opschalen en saneren. Zie hierover de tekst over Plaatsen nieuwe windmolen op onze website.

In Titel 14.1 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland vindt u alle regels die de provincie stelt met betrekking tot het opschalen en saneren van windmolens.

Welke regels gelden voor u?

Als u een bestaande windmolen wilt wijzigen, dan moet u voldoen aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de provincie Flevoland.

Laatst aangepast: 12-01-2024