Werkzaamheden kabels en leidingen langs vaarweg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels onder, boven en langs een provinciale vaarweg heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast gelden er algemene regels voor het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Werkzaamheden kabels en leidingen langs vaarweg.

Stremming aanmelden
Verder moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

KLIC-melding
Ten slotte moet u tijdig een KLIC-melding doen. Een KLIC-melding is een melding waarin u aangeeft waar u wilt gaan graven. U krijgt dan van het kadaster informatie over de ondergrond. Zo wordt voorkomen dat u per ongeluk kabels of leidingen beschadigt omdat u geen informatie had over de ondergrond.

Welke regels gelden voor u?

Voor werkzaamheden kabels en leidingen langs een provinciale vaarweg gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • Iedere soort kabel of leiding die u legt, moet u voldoen aan de bijbehorende NEN-norm.
  • Bij het leggen van kabels en leidingen nabij bomen beschadigt u geen boomwortels.
  • Als u onder de provinciale vaarweg door moet, dan:
    • past u gestuurde boring toe;
    • plaatst u de mantelbuis voor leiding of kabel zoveel mogelijk haaks op de vaarweg.
  • U zorgt dat uw werkzaamheden geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid of de doorstroming van het vaarverkeer.
  • Uw werkzaamheden veroorzaken geen verontreiniging van de vaarweg.

U neemt maatregelen om nadelige gevolgen van uw werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning werkzaamheden kabels en leidingen langs een provinciale vaarweg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Aanmelding stremming
Hoe langduriger de verwachte stremming door uw activiteit hoe eerder u dit van te voren moet aanmelden en publiceren. De exacte termijnen kunt u terugvinden in de Omgevingsverordening Provincie Flevoland.

KLIC-melding
Een KLIC-melding doet u minimaal 3 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voordat u gaat graven. Wilt u eerder informatie over de ondergrond, dan doet u een oriëntatieverzoek. Een KLIC-melding is daarna nog wel verplicht.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Een KLIC-melding doet bij het kadaster.

Laatst aangepast: 07-12-2023