Werkzaamheden kabels en leidingen langs weg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u kabels of leidingen wilt aanleggen of wijzigen langs of onder een provinciale weg.

Als kabels of leidingen die in uw beheer zijn niet meer worden gebruikt, dan bent u verplicht om deze te verwijderen. Ook hiervoor moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Werkzaamheden kabels en leidingen langs weg.

KLIC-melding
Daarnaast moet u tijdig een KLIC-melding doen. Een KLIC-melding is een melding waarin u aangeeft waar u wilt gaan graven. U krijgt dan van het kadaster informatie over de ondergrond. Zo wordt voorkomen dat u per ongeluk kabels of leidingen beschadigt omdat u geen informatie had over de ondergrond.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

 • Iedere soort kabel of leiding die u legt, moet u voldoen aan de bijbehorende NEN-norm.
 • Bij het leggen van kabels en leidingen nabij bomen boort u onder bomen door.
 • U beschadigt geen boomwortels.
 • Als u onder de provinciale weg door moet, dan:
  • past u gestuurde boring toe;
  • plaatst u de mantelbuis voor leiding of kabel zoveel mogelijk haaks op de weg.
 • U zorgt dat uw werkzaamheden geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid of de doorstroming van het verkeer.
 • Uw werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de staat van het wegdek.
 • U neemt maatregelen om nadelige gevolgen van uw werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning voor werkzaamheden langs een provinciale weg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Een KLIC-melding doet u minimaal 3 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voordat u gaat graven. Wilt u eerder informatie over de ondergrond, dan doet u een oriëntatieverzoek. Een KLIC-melding is daarna nog wel verplicht.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Een KLIC-melding doet bij het kadaster.

Laatst aangepast: 07-12-2023