80 jaar vrijheid, subsidie

Provincie Flevoland heeft als doel met deze subsidieregeling om via het subsidiëren van initiatieven in het kader van 80 jaar Vrijheid de bewustwording onder Flevolanders rond de Tweede Wereldoorlog, en het bewustzijn over vrijheid en de democratische rechtsstaat, een impuls te geven.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor ‘Subsidie 80 jaar Vrijheiddient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 (ASF 2023).
 • de Nadere regels ‘Subsidie 80 jaar Vrijheid’.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie via deze regeling bestaan uit: educatieve projecten, tentoonstellingen/exposities, publicaties, theater- of muziekvoorstellingen of documentaires.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000.
 • Er kan maximaal één subsidieaanvraag per subsidieaanvrager worden ingediend gedurende de looptijd van deze subsidieregeling.
 • De activiteit sluit aan bij het doel van de subsidieregeling.
 • De activiteit is gericht op de provincie Flevoland en komt ten goede aan ingezetenen van de provincie of dient op andere wijze het belang van de provincie.
 • Er is draagvlak voor de activiteit binnen de samenleving.
 • De activiteit betreft een eenmalig project dat in het kader van 80 jaar Vrijheid wordt georganiseerd tijdens het lustrumjaar.
 • De activiteit wordt georganiseerd in de provincie Flevoland;
 • De vierings- en herdenkingsactiviteiten zijn gratis toegankelijk.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Een inhoudelijk plan waarin minimaal wordt aangegeven:
 • hoe de activiteit invulling geeft aan het stimuleren van de bewustwording van inwoners van provincie Flevoland rond de Tweede Wereldoorlog en onze vrijheid en democratisch waarden;
 • een onderbouwing waaruit blijkt dat er draagvlak voor de activiteit is binnen de samenleving;
 • waar en wanneer de activiteiten worden uitgevoerd;
 • wat het doel is dat de aanvrager met de activiteit(en) beoogd;
 • wat de relatie van de activiteit(en) is met de beleidsdoelstellingen van de provincie;
 • welke resultaten worden verwacht;
 • een begroting van opbrengsten en kosten met betrekking tot de activiteiten waar de subsidie voor wordt gevraagd. De begroting bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
 • Als een rechtspersoon voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt hij tevens een exemplaar van de statuten of akte van oprichting, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar ons subsidiebureau via subsidieaanvragen@flevoland.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, danwel zoveel korter als kan. We streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de Nadere regels ‘Subsidie 80 jaar Vrijheid’.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het voor 1 september 2024. Upload de bijlagen of verstuur ze per post.
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht. 

Laatst aangepast: 15-03-2024