Seveso-inrichting

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In 1976 vond er in de Italiaanse plaats Seveso een ongeval plaats in een chemische fabriek waardoor er een grote gaswolk vrijkwam. Er kwamen geen mensen om het leven, maar door de gifwolk krijgen wel veel mensen gezondheidsklachten. Daarnaast stierven veel kleine dieren de gifdood zoals pluimvee en lammetjes. Een aantal families moesten verhuizen omdat de omgeving te zeer was verontreinigd.

Naar aanleiding van deze ramp in Seveso heeft de Europese Gemeenschap de Seveso-richtlijn opgesteld. Bedrijven die onder deze richtlijn vallen noemen wij een Seveso-inrichting. Een Seveso-inrichting is een bedrijf met veel gevaarlijke stoffen of waar gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan als men controle over de processen verliest.

Als u een Seveso-inrichting beheert, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Seveso-inrichting.

Welke regels gelden voor u?

Voor Seveso-inrichtingen gelden algemene regels om de veiligheid te waarborgen. Deze regels zijn erop gericht om:

  • het risico dat het misgaat zo klein mogelijk te houden
  • de impact te minimaliseren als het toch misgaat

De regels kunt u terugvinden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in de Seveso-richtlijn.

Afhankelijk van het type bedrijf (chemische bedrijven, raffinaderijen etc.), kunnen er nog andere algemene regels gelden. Veel van deze andere algemene regels staan ook in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Mail uw vraag naar info@odnzkg.nl. Of bel 088 567 0200. 

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Seveso-inrichting geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat de behandeling van uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023