Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U vraagt omgevingsvergunning aanvragen als u een IPPC-installatie beheert binnen de papier-, hout- of textielindustrie. Het gaat hier om IPPC-bedrijven die zich bezighouden met:

 • het maken van:
  • papierpulp
  • papier
  • karton
  • oriented strand board
  • spaanplaat
  • vezelplaat van hout
 • het voorbehandelen van textielvezels of textiel
 • het verven van textielvezels of textiel

U vraagt in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie.

Welke regels gelden voor u?

Voor IPPC-bedrijven gelden algemene milieuregels over onder andere:

 • beheer van afvalstoffen
 • emissies naar de lucht
 • lozingen op het oppervlaktewater
 • zeer zorgwekkende stoffen (bijv. carcinogenen en mutagenen)
 • verduurzaming van het energiegebruik
 • geluid op industrieterreinen
 • eindonderzoek bodem
 • PRTR-verslag

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat uw vergunningaanvraag ongeveer een half jaar kan duren.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 06-12-2023