Incidentele subsidie aanvragen

Bij provincie Flevoland kunt u incidentele subsidie aanvragen, specifiek bedoeld voor aanvragen die niet voorzien zijn.

Wij adviseren u om de Algemene Subsidieverordening Flevoland te lezen als u een aanvraag indient. 

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Bij het indienen van uw aanvraag via het digitale aanvraagformulier vragen wij u om de volgende zaken toe te voegen:
 
  • Een inhoudelijk plan, waarin u de subsidieaanvraag gedetailleerd beschrijft. Dit plan bevat het doel van de activiteiten, de locatie en het tijdstip ervan, de relatie met de provinciale beleidsdoelstellingen, en de verwachte resultaten omvatten.
  • Een begroting van inkomsten en uitgaven voor de gesubsidieerde activiteiten. Hierbij dient u ook aan te geven of u andere subsidies of vergoedingen heeft aangevraagd bij andere instanties of particulieren, inclusief de huidige status daarvan. Als het om een meerjarige subsidie gaat, moet u de verdeling over de jaren van inkomsten en uitgaven specificeren.
  • Een verklaring waaruit blijkt dat uw bedrijf of organisatie niet failliet is verklaard en geen surseance van betaling heeft verkregen. U kunt dit aangeven op de pagina 'verklaring' van het digitale aanvraagformulier.
  • Als u voor het eerst een aanvraag indient, voeg dan ook de statuten of akte van oprichting, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe als bijlagen aan het aanvraagformulier. Voeg tevens een kopie van het bankafschrift toe waarop het rekeningnummer (IBAN) en de naam van de rekeninghouder vermeld staan.
  • Als u geen BTW kunt terugvorderen, voeg dan ook een verklaring van de belastingdienst toe.
 
Dit zijn de benodigde documenten en informatie die wij vragen bij het indienen van uw subsidieaanvraag via ons digitale aanvraagformulier.

Contact

Heeft u vragen over deze subsidieaanvraag? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar subsidieaanvragen@flevoland.nl. Of bel 0320 265613.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u een volledige aanvraag heeft ingediend, hebben wij maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel korter indien mogelijk.
Als blijkt dat uw aanvraag na ontvangst niet compleet is, ontvangt u daarover van ons binnen 4 weken een bericht.

Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Wij adviseren u om bij het verzenden van uw aanvraag aan te geven dat u een ontvangstbevestiging wil ontvangen. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u op hoogte wil blijven over de status en voortgang van uw aanvraag in het klantportaal per e-mail. 
 
Binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag bevestigen wij of uw aanvraag aan alle indieningsvereisten voldoet. We geven u op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen in het klantportaal. Hiervoor stellen wij een redelijke termijn van meestal 14 dagen.
 
Vanaf 1 juli 2024 hebben wij een klantportaal, waarin u de status en voortgang van uw aanvraag kan volgen. U kunt na het indienen van een aanvraag vragen stellen en aanvullende informatie aan ons doorgeven. Na het verstrekken van de beschikking zullen wij via dit klantportaal aangeven welke vervolgstappen van u worden verwacht, zoals het indienen van verantwoording, jaaropgaves en andere zaken die zijn vastgelegd in uw beschikking. In het klantportaal kunt u ook aangeven dat u op hoogte wil blijven over de status en voortgang van uw aanvraag per e-mail. 
 
Een aanvraag indienen via het klantportaal is niet mogelijk. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. 
 
Alle correspondentie inclusief beschikking komt in uw klantportaal en we versturen geen fysieke documenten meer. 

Laatst aangepast: 18-07-2024