Bestrijdingsmiddelen gebruiken grondwaterbeschermingsgebieden

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Verboden, tenzij…
Het is verboden om bestrijdingsmiddelen, gewasbescherming of biociden te gebruiken in een grondwaterbeschermingsgebied.

Er geldt een uitzondering voor middelen waar uit de toelatingsbeschikking van de ctgb blijkt, dat het middel wel mag worden gebruikt in een grondwaterbeschermingsgebied. U kunt dit nazoeken in de database van het ctgb.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Laatst aangepast: 12-01-2024