Wob besluit - inzake financiële vergoedingen betalingen voor geleverde diensten van LTO-projecten

Datum besluit: 6 april

Samenvatting:

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)om openbaarmaking van Financiële vergoedingen LTO, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd:

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Openbaar gemaakte documenten
Download

Wob besluit inzake financiële vergoedingen betalingen voor geleverde diensten van LTO-projecten met inventarisatielijst en openbaar gemaakte documenten

pdf - 1,53 MB
Open de pdf