Woo-verzoek Stikstof, Ammoniak, NH3, NOx, depostie

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie m.b.t. Stikstof, Ammoniak, NH3, NOx, depostie, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Datum besluit

21 december 2022

Bijgevoegd

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Documenten
Download

Open de documenten bij dit besluit

pdf - 75,97 MB
Open de pdf