Woo besluit inzake informatie met betrekking tot Stikstofkaarten

Datum

besluit 27 juli 2022

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Woo) om openbaarmaking van Stikstof kaarten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijlagen

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
  • inventarisatielijst
  • documenten
download

Beslissing op Woo-verzoek

pdf - 126,36 kB
Open de pdf
download

Inventarisatielijst

pdf - 167,98 kB
Open de pdf
Download

Woo-besluit Stikstofkaarten

PDF - 16,01 MB
Open de PDF