Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Gebouweigenaren moeten aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen. Dat geldt ook voor klein maatschappelijk vastgoedeigenaren. Bent u eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed en kunt u expertise en capaciteit gebruiken om uw gebouw(en) te verduurzamen? Dan komt u in aanmerking voor ondersteuning en advies vanuit het ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed van de provincie Flevoland.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Daar wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Het ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed heeft hierbij als doel de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen.

Wat is het?

Vanuit het ontzorgingsprogramma ondersteunen en begeleiden wij u bij:

 • het inzichtelijk maken van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de te nemen stappen;
 • het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen van een plan van aanpak/routekaart;
 • het vinden van een geschikte uitvoerende partij.

Voor wie?

Er is gekozen voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, omdat bij deze doelgroep vaak de kennis en capaciteit ontbreekt die nodig is om te verduurzamen. Onderstaande organisaties komen in aanmerking.

Doelgroep en maximum aan eigendom

 1. Kleine gemeenten < 25.000 inwoners
 2. Gemeentelijke sportbedrijven < 20 gebouwen
 3. Schoolbesturen Primair Onderwijs < 10 gebouwen
 4. Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs < 5 gebouwen
 5. Aanbieders langdurige zorg en eerstelijnszorg < 10 gebouwen
 6. Culturele instellingen (ANBI) < 10 gebouwen
 7. Organisaties ter exploitatie en beheer van gemeenschapshuizen, wijkcentra, dorpshuizen en buurthuizen < 10 gebouwen

Kosten

Deelname aan het ontzorgingprogramma is kosteloos. De kosten van eventueel uit te voeren maatregelen vallen niet binnen het programma. Wel helpen wij u bij het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden en wordt er gekeken naar vraagbundeling om de kosten te verlagen en het maken van keuzes te vergemakkelijken.

 

Video Provincie Flevoland helpt Flevoland verduurzamen

Download

Open de flyer

pdf - 2,72 MB
Open de pdf