Meedoen

De Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van Flevoland. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor de lange termijn in onze provincie liggen. Minstens zo belangrijk daarbij is de manier waarop we met elkaar aan de toekomst van Flevoland werken. Zie hiervoor ook de Flevo-principes.

Samen maken we Flevoland

Flevoland is van en voor ons allemaal. Hier is ruimte voor ontwikkeling, ontplooiing en ontspanning. Samen maken we Flevoland. De Omgevingsvisie is een uitnodiging aan iedereen, die wil bijdragen aan een mooie toekomst van Flevoland. Dus ook aan u!