Gemeenten tot 25.000 inwoners kunnen gebruik maken van het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Deze gemeenten krijgen advies en ondersteuning op maat voor het verduurzamen van hun gemeentelijke gebouwen. In Flevoland zijn dat gemeente Zeewolde en gemeente Urk. Beide gemeenten worden vanuit het Ontzorgingsprogramma ondersteund door  provincie Flevoland bij het verduurzamen. Voor de grote gemeenten met meer dan 25.000 inwoners geldt dat maatschappelijke vastgoedeigenaren in aanmerking kunnen komen voor het Ontzorgingsprogramma als het vastgoed niet in eigendom is van deze grote gemeente. Dat geldt voor de vastgoedeigenaren van:

  • Schoolbesturen primair onderwijs: maximaal 10 gebouwen
  • Schoolbesturen voortgezet onderwijs: maximaal 5 gebouwen
  • Aanbieders langdurige zorg en eerstelijnszorg: maximaal 10 gebouwen
  • Culturele instellingen (ANBI): maximaal 10 gebouwen
  • Dorpshuizen, wijkcentra en buurthuizen: maximaal 10 gebouwen

Gemeente Urk

Met het Ontzorgingsprogramma ondersteunt provincie Flevoland de gemeente Urk met het verduurzamen van 30 gemeentelijke gebouwen. Met behulp van het programma kan de gemeente Urk de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen van Urk mogelijk maken en versnellen. Deze verduurzaming maakt de gebouwen energiezuiniger waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd. Per gebouw wordt er een routekaart gemaakt die inzicht geeft in de verduurzamingsmaatregelen. Per maatregel worden de kosten en baten uitgedrukt in CO2-reductie en energieverbruik. Het programma start in september 2021 en draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het doel om in 2050 een CO2-neutrale provincie te zijn. Het gaat om een diversiteit aan gebouwen zoals scholen, het zwembad, musea en een sporthal.

Gemeente Zeewolde

Ook gemeente Zeewolde komt in aanmerking voor het Ontzorgingsprogramma. De eerste gesprekken zijn gepland voor advies en ondersteuning op maat voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen in Zeewolde.