Organisatie

De indeling van onze organisatie vindt u in het organogram (pdf, 55 kB). Zowel de bestuurlijke als ambtelijke organisatie is betrekkelijk klein van opzet. De sfeer is informeel en de lijnen zijn kort. Omdat Flevoland uit 6 gemeenten en één waterschap bestaat, kan er efficiënt gewerkt worden.

De afdelingen

  • Concernzaken (CZ)
  • Gebiedsprogramma's en Europa (GE)
  • Infrastructuur (INFRA)
  • Strategie en Beleid (SenB)

Gemeenschappelijke regelingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het register gemeenschappelijke regelingen (pdf, 61 kB) van provincie Flevoland vastgesteld. Dit is een register waarin de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de provincie deelneemt, zijn opgenomen.