Woo-verzoek schade door wolven in Flevoland vanaf 1 januari 2021

Datum besluit

23 januari 2024

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot alle publieke informatie die betrekking heeft op (de afhandeling van) schade door wolven in Flevoland vanaf 1 januari 2021, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.

Bijgevoegd

  • Woo-besluit inclusief inventarisatielijst (geanonimiseerd)
  • Documenten
Download

Besluit

pdf - 173,89 kB
Open de pdf
Download

Documenten

pdf - 33,39 MB
Open de pdf