Woo verzoek - controleverslagen Zeeasterweg 40c

Datum

4 april 2023 

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van documenten m.b.t. de locatie Zeeasterweg 40c te Lelystad, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken met uitzondering van de daarin opgenomen persoons -en financiële gegevens.

Bijgevoegd

  • Besluit
  • Documenten
  • Inventarisatielijst
Download

Woo besluit - documenten en inventarisatielijst locatie Zeeasterweg 40c te Lelystad

pdf - 127,68 MB
Open de pdf