Omgevingsvisie Flevoland

Flevoland is van en voor ons allemaal. Ons gebied is altijd in ontwikkeling. De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Flevoland liggen. Dit alles volgens de Flevo-principes.

Opgaven

Hoe zorgen we in de toekomst voor onze energievoorziening? Hoe willen we samen wonen, werken en leven in Flevoland? Binnen de Omgevingsvisie Flevoland vindt u zeven opgaven. Drie daarvan behoren tot de kernopgaven: Het Verhaal van Flevoland, Krachtige Samenleving en Ruimte voor Initiatief. De andere vier opgaven zijn strategisch: Duurzame energie, Regionale kracht, Circulaire economie en Landbouw Meerdere Smaken. In de verschillende opgaven staan vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven.