Statengriffie

De Statengriffie is de ambtelijke ondersteuning van Provinciale Staten Flevoland. Zij dient als vraagbaak, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten. De Statengriffie valt onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten en is gevestigd in het provinciehuis. Aan het hoofd van de Statengriffie staat de Statengriffier. De huidige Statengriffier is Amanda Kost, zij geeft leiding aan de Statengriffie.

Taken

  • Voorbereiden en uitvoeren vergaderingen Provinciale Staten en werkgroepen
  • Adviseren en ondersteunen van de voorzitter van Provinciale Staten en de Statenleden
  • Bedenken, uitwerken en coördineren van duale processen / procedures
  • Communiceren ten behoeve van Provinciale Staten