Directie

De hoogste managementlaag van de organisatie is de Concerndirectie. Dit team bestaat uit vier directeuren onder leiding van de algemeen directeur en tevens directiesecretaris Hans Tijl. De organisatie is opgedeeld in expertiseteams en opgaven.