Ontwerpbesluit Herziening Omgevingsverordening en ontwerp-delegatiebesluit

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingsverordening provincie Flevoland (Omgevingsverordening). Deze verordening wordt alleen op onderdelen gewijzigd en niet meer in zijn geheel. Zo blijft deze Omgevingsverordening actueel. De Omgevingsverordening en het bijbehorende delegatiebesluit worden op dit moment herzien. Hiervoor hebben Provinciale Staten op 29 mei 2024 twee ontwerpbesluiten vastgesteld:

  • Ontwerp Herziening Omgevingsverordening provincie Flevoland 2024
  • Ontwerp Delegatiebesluit

Deze ontwerpbesluiten liggen terinzage vanaf 19 juni tot en met 30 juli 2024. In deze periode kan iedereen daarop reageren. Het grootste deel van deze herziening bestaat uit technische en tekstuele wijzigingen. Regels en toelichtingen zijn verduidelijkt, aangevuld en geactualiseerd. Ook zijn voor een aantal onderwerpen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.