Provinciale Staten

Op deze pagina vindt u alle informatie over de Provinciale Staten, wat zij en de provincie doen/doet én wat de Provinciale Statenverkiezingen precies inhouden.

Wat doet de provincie?

De provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. De provincie is actief op verschillende terreinen. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina 'Wat doen we' en via het YouTube filmpje: Wat doet de provincie voor ons?  

Wie zijn de Provinciale Staten?

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Het aantal leden hangt af van het aantal inwoners dat een provincie telt. Flevoland heeft 41 zetels. De voorzitter van PS in Flevoland is de commissaris van de Koning

Wat doen de Provinciale Staten?

De Provinciale Staten wegen de wensen en belangen van de Flevolandse burgers en nemen vervolgens een besluit. Ze bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de Gedeputeerde Staten (GS) op de uitvoering. Provinciale Staten willen daarom weten wat er speelt in Flevoland. Door uw stem te laten horen en mee te praten over de verschillende beleidsterreinen, helpt u de Provinciale Staten bij het nemen van politieke besluiten. In de YouTube filmpjes: De Provinciale Staten uitgelegd en Hoe zit de provinciale politiek in elkaar? wordt dit verder toegelicht.

Oude uitslagen

Benieuwd naar de verkiezingsuitslag van de vorige verkiezingen? U bekijkt ze op de webpagina 'Oude uitslagen' terug.