Ligplaatsvoorziening, ontheffing

Op 29 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de afmeermogelijkheden langs provinciale vaarwegen te verruimen. Dit betekent dat wanneer bewoners aan bepaalde voorwaarden voldoen, zij hun boot bij hun woning kunnen afmeren.

Er zijn vaarwegprofielen opgesteld. Dit betekent dat er een kaart is gemaakt waarop op huisniveau direct zichtbaar is of aanmeren bij de eigen woning mag of niet. Hierbij wordt rekening gehouden met de vaarveiligheid.

Er gelden een aantal bijzonderheden:

 • Aanmeren mag enkel in het vaarseizoen van 1 april tot 1 november;
 • Gedurende het vaarseizoen wordt u gevraagd om de oeverbeschoeiing te inspecteren en verslechteringen bij de provincie te melden;
 • Bewoners moeten de beheerstrook welke direct grenst aan het perceel en het vaarwater huren bij de provincie;
 • Er wordt een marktconforme vergoeding gevraagd voor het afmeren van een boot:
 • Er mag slechts 1 boot worden afgemeerd;
 • De boot mag niet breder zijn dan het perceel, waarbij er ook een meter ruimte over moet blijven aan de voor- en achterkant;
Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Er gelden een aantal criteria om voor een ontheffing in aanmerking te komen. Dit zijn de criteria;

 • Ligt de beoogde aanlegplaats binnen de bebouwde kom;
 • Ligt de aanlegplaats aan provinciaal water;
 • Ligt de aanlegplaats aan de kavel die gehuurd wordt/kan worden door de booteigenaar;
 • De booteigenaar is de (mogelijke) huurder van de kavel en dus de eigenaar van het perceel welke hieraan grenst:
 • Vanuit de nadere regels worden er geen ontheffingen binnen een straal van 200 meter van de sluizen en 50 meter rondom de bruggen verleend;
 • Er moet vrij zicht zijn op de waterwegen die aantakken op de provinciale vaarwegen. Dit zal situationeel worden bekeken.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 8 weken) op.

Hoe werkt het?

Gebruik voor het aanvragen van dit product het aanvraagformulier. Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320 - 265 566 en vragen naar een medewerker van Infra Jab van de afdeling Infrastructuur.

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Legesverordening Flevoland.

 

Laatst aangepast: 11-06-2020