Voorkomen van legionella in zwembaden

Om legionellabesmetting te voorkomen moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht.

Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u verplicht een beheersplan en een logboek bijhouden. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek kan in opdracht van de provincie naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

Welke regels gelden voor u?

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek kan vragen om deze op te sturen. 

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek en de provincie ter inzage bij de badinrichting.

Hoe werkt het?

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is het 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'.

Meer informatie

Laatst aangepast: 02-02-2023