Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

Bij een ontgronding dient u te beschikken over een daartoe afgegeven vergunning. Als er sprake is van een vrijstelling kan er een meldingsplicht gelden.
Er zijn ontgrondingen waarvoor een vrijstelling geldt. Voor bepaalde vrijgestelde ontgrondingen geldt een meldingsplicht.
Voorbeelden daarvan zijn werkzaamheden in het kader van natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen.

Wilt u weten welke ontgrondingen meldingsplichtig zijn en welke vergunningsplichtig? Lees dan hoofdstuk 8 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012.

Welke regels gelden voor u?

De melding moet plaatsvinden minimaal 4 weken voordat de ontgronding wordt gestart.

Contact

U doet de melding bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De melding moet worden gedaan door gebruik te maken van een meldingsformulier.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

U doet de melding minimaal 4 weken voor u start met de ontgronding.

Meer informatie

Laatst aangepast: 03-06-2022