Tijdelijke bebording, ontheffing

Strokenbord

Een strokenbord is een aanwijsbord langs de weg. Het bord kan verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming, naar een bedrijf, een bedrijventerrein of een instelling. Voor toeristische of recreatieve terreinen zijn er bruin/witte borden. De borden die de weg wijzen naar andere bestemming zijn blauw/wit. Wilt u een strokenbord (laten)plaatsen langs de weg of vaarweg dan vraagt u hiervoor toestemming aan bij Revis

Overige borden of een herdenkingsteken

Wilt u andere borden plaatsen dan een strokenbord of een reclamebord dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie. U vraagt tevens een ontheffing aan bij de provincie als u een herdenkingsteken wilt plaatsen. 

Welke regels gelden voor u?

De provincie bekijkt of de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de weg niet in gevaar komen.

Daarnaast moet het bord of het herdenkingsteken aan de volgende eisen voldoen:

  • Het is niet groter dan 0,8 meter bij 0,8 meter.
  • Het spiegelt niet, fluoresceert niet, is niet verlicht en heeft geen bewegende onderdelen.
  • Het is minimaal 0,5 meter en maximaal 2 meter boven de grond bevestigd.
  • Het is stevig in de grond verankerd.
  • Het staat meer dan 200 meter van kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, in- en uitwegen en bochten.
  • Het staat meer dan 50 meter voor of voorbij bewegwijzering en verkeersborden.
  • Het staat meer dan 1,8 meter van de asfaltverharding.
  • Het staat niet in de middenberm.

U moet het bord of het herdenkingsteken binnen 3 jaar na plaatsing verwijderen. U herstelt de berm in de oorspronkelijke staat.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 8 weken) op.

Hoe werkt het?

Gebruik voor het aanvragen van dit product het aanvraagformulier. Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320 - 265 566 en vragen naar een medewerker van Infra JAB van de afdeling Infrastructuur.

Als we uw aanvraag hebben ontvangen:

  • krijgt u van een ons een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is;
  • beoordelen we uw aanvraag en toetsen deze aan de wettelijke eisen

Meer informatie

Laatst aangepast: 11-06-2020