Sport, subsidie

Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen sportaanbieders en onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. Voor toekenning van subsidie voor projecten, gericht op de organisatie van een topsportevenement, gelden de volgende criteria:

 • De provinciale bijdrage is maximaal 30% van de totale projectkosten.

 • Het topsportevenement is gericht op een van de kernsporten (watersport, triathlon), of wordt door de provincie aangemerkt als bijzonder sportevenement met (inter)nationale uitstraling.

 • Het evenement wordt gehouden in de provincie Flevoland.

 • Het evenement voorziet in side-events. Dit zijn activiteiten die worden aangeboden naast de wedstrijd/het hoofdprogramma.

 • Het evenement voldoet aan de actuele eisen die door de desbetreffende (inter)nationale sportfederatie(s) wordt gesteld.

 • Het evenement is mede gericht op (inter)nationale promotie van de provincie Flevoland.

 • De organisatie werkt samen met de sportbond, indien de sportbond niet de subsidieaanvrager is.

 • De organisatie betrekt de landelijke en regionale media, het bedrijfsleven, de lokale overheid en onderwijsinstellingen bij het evenement.

 • Voorafgaand aan het evenement wordt een reële inschatting gemaakt van aantallen deelnemers, bezoekers en de mogelijke economische impact van het evenement.

 • De economische spin-off van het evenement wordt gemeten en rapportage hiervan wordt beschikbaar gesteld aan de provincie. Voorkeur voor onderzoeksmethode is de WESP-methodiek (van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen).

 • Voor zover noodzakelijk en adequaat, in relatie tot het doel van de subsidie, komen de noodzakelijke kosten voor het project voor subsidie in aanmerking.

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • Kosten ten behoeve van het (ver)bouwen van de sportaccommodatie

 • Kosten voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek

 • Salariskosten en startgelden voor deelnemers

 • Vervoerskosten

Aan het evenement liggen ten grondslag:

 • Een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de bovenstaande onderdelen

 • Een sluitende begroting

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Subsidiebureau, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de ontvangst van uw aanvraag.

Hoe werkt het?

Wilt u als een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

 1. Neem kennis van de provinciale sportnota. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.

 2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. Hierin zijn onze regels opgenomen.

 3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier.

 4. De volledige subsidieaanvraag is uiterlijk 1 oktober in ons bezit, in het jaar vóór het jaar waarin uw project plaatsvindt.

Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het naar subsidieaanvragen@flevoland.nl of per post:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Het subsidiebureau
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 01-11-2023