Ontwerp nadere regels erfgoedbeleving en publieksbereik

Provinciale Staten hebben bij besluit van 29-01-2020 het Erfgoedprogramma Flevoland ‘Erfgoed van de Toekomst’ vastgesteld. En hebben voor de uitvoering hiervan budget op de begroting beschikbaar gesteld.

Provincie Flevoland is van plan nadere regels erfgoedbeleving en publieksbereik op te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten, op 23 januari 2024, nadere regels erfgoedbeleving en publieksbereik in ontwerp vastgesteld.