Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor huismussen in verband met verduurzaming en onderhoud van de woning aan de Rijenpad 20 in Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op basis van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit een Omgevingsvergunning (kenmerk 3266388) voor het opzettelijk verstoren, vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten en rustplaatsen van de huismus in verband met de verduurzaming en onderhoud van de woning aan het Rijenpad 20 in Almere.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 22 mei 2024 tot en met 3 juli 2024 digitaal ter inzage.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Download

Besluit

pdf - 233,55 kB
Open de pdf
Download

Bijlage: Activiteitenplan

pdf - 9,13 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Machtigingsformulier

pdf - 256,03 kB
Open de pdf
Download

Bijlage: Nationale prestatieafspraken

pdf - 6,38 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Natuuronderzoek

pdf - 8,52 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Ecologische quickscan

pdf - 15,27 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: DSO aanvraag

pdf - 3,17 MB
Open de pdf