Zuiderzee als verkeersplein/knooppunt

In de provincie Flevoland zijn ruim 400 scheepswrakken bekend. Scheepswrakken worden vaak benaderd als een tijdcapsule. Een wrak wordt gedateerd, het scheepstype bepaald, de verschillende ruimtes gereconstrueerd en de inventaris onderzocht. Hierdoor ontstaat een beeld van het leven aan boord, het aantal opvarenden en hun sociale status en belevingswereld. Maar naast een tijdcapsule is een scheepswrak ook onderdeel van een traject (vaarroute). Er is meer onderzoek gedaan naar de constructie en technische ontwikkeling van schepen dan naar lading, inventaris en context van de scheepvaart. Door er op die manier naar te kijken, kan ook de economische dynamiek van de Zuiderzee worden bezien.

Het economisch landschap

Door bijvoorbeeld de scheepsinventarissen te vergelijken met vondsten van de verschillende (verdronken) dorpen, kunnen we scheepvaartbewegingen reconstrueren. En daarmee leren we (voor verschillende periodes) over vaarroutes, beurtvaart, handel, netwerken tussen steden en ook hoe belangrijk een bepaald (verdronken) dorp of stad was. Ook een analyse van de bron- en afzetgebieden van de visserij geeft meer inzicht in het economisch landschap.

De digitale Scheepswrakkendatabase Flevoland (SDF4) kan dit synthetiserende onderzoek faciliteren, evenals het verder uitwerken en ontsluiten van de scheepsdossiers van de voormalige RIJP.

Onderzoeksissues

  • Vergelijk scheepsinventarissen met vondsten van (verdronken) dorpen met als doel de reconstructie van scheepvaartbewegingen, teneinde meer te weten te komen over vaarroutes, beurtvaart, handel, netwerken tussen (verdronken) dorpen of steden, in alle perioden.
  • Onderzoek de bron- en afzetgebieden van visserij.