In 2030 wil provincie Flevoland grondstoffenleverancier zijn voor de circulaire economie. Dit doen we door in te zetten op groene grondstoffen, gebruikte materialen, het geven van het goede voorbeeld en het opzetten van een sterk platform voor circulair Flevoland. We investeren in nieuwe circulaire keteninitiatieven, om zo circulariteit in de praktijk verder te brengen. We doen dit samen met ondernemers, kennisinstellingen en onze businesspartner Horizon Flevoland.