Marknessersluis

17 okt 2022 - 17 feb 2023

Wat we gaan doen

Waar

Marknessersluis in het centrum van Marknesse.

Wanneer

Maandag 17 oktober 2022.

Hinder

De renovatie neemt 17 weken in beslag, maar de brug over de sluis blijft toegankelijk voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is de sluis wel de gehele periode gestremd.

Reisinformatie

De brug over de sluis blijft toegankelijk voor verkeer, behalve tijdens 2 nachten, waarin de brug getest gaat worden. In de nachten van 18/19 en 19/20 januari is de brug van 24.00 tot 5.00 uur gestremd voor het autoverkeer. De omleidingsroute loopt dan via de Vollenhoverweg, Repelweg, Kraggen, burgseweg en de Leemringweg. Tijdens het hijsen van de sluisdeuren is er een halve rijbaanstremming. Dit zal in ieder geval buiten de spitstijden zijn. Tijdens deze momenten zetten we verkeersregelaars in

van 17 oktober t/m 17 februari 2023 is er geen doorvaart mogelijk via de Marknessersluis. Alternatieve vaarroutes lopen dan via de Urkersluis, de Urkervaart en de Zwolsevaart en via de Friese Sluis en de Lemstervaart.

Werkzaamheden

Het beweegbare deel van de brug, ook wel het brugval of de brugklap genoemd, wordt vervangen. Om te zorgen dat het nieuwe brugval goed kan functioneren is het nodig om ook de zogenaamde ‘brugkelder’ grondig te renoveren. Daardoor is het noodzakelijk om de weg een tijd te stremmen. Een ander belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een nieuw besturings en bedieningssysteem. Door nu een uniform systeem te bouwen wordt de kans op storingen minder en de bediening veiliger.