RVV en regeling voertuigen, ontheffing

In de Wegenverkeerswet 1994 staan regels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Als u ontheffing wilt van 1 van deze regels, dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Bijvoorbeeld u kunt als boer uw akker alleen bereiken via een openbaar fietspad. U kunt ontheffing aanvragen om met een tractor op het provinciale fietspad te mogen rijden.
 
Wilt u een rvv-ontheffing aanvragen voor provinciale wegen? Deze vraagt u aan bij de provincie.
Ook kunt u ontheffing vragen voor diverse bepalingen in de Regeling voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dan vraagt u de ontheffing aan bij Rijkswaterstaat of bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Product formulier(en)

Contact

Is de provincie beheerder van de weg? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie.

Is de provincie niet de beheerder van de weg? Kijk dan eerst wie wel de beheerder is en waar u de ontheffing aanvraagt:

  • het Rijk: de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • het waterschap: het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap
  • de gemeente: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of een door de gemeente ingestelde eigen commissie
  • ontheffingen voor rijkswegen volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: Rijkswaterstaat
  • als het gaat over eisen aan voertuigen: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • als het gaat om autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 8 weken) op.

Hoe werkt het?

Gebruik voor het aanvragen van dit product het aanvraagformulier. Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320 - 265 566 en vragen naar een medewerker van Infra JAB van de afdeling Infrastructuur.

Als we uw aanvraag hebben ontvangen:

  • krijgt u van ons een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is;
  • beoordelen we uw aanvraag en toetsen deze aan de wettelijke eisen

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Legesverordening Flevoland.

 

Meer informatie

Laatst aangepast: 01-02-2023