Nieuwe remmingwerken en wachtsteigers

De remmingwerken en de wachtsteigers aan beide kanten van de Zuidersluis worden vernieuwd. Remmingwerken zijn de houten constructies in het water, die er voor zorgen dat de schepen op een veilige manier de sluis binnen kunnen varen. Eerst worden de oude houten remmingwerken en steigers weggehaald. Daarna moeten de gaten, die hierdoor ontstaan, worden gevuld. Vervolgens worden nieuwe stalen palen geplaatst, waaraan de remmingwerken en wachtsteigers worden gemonteerd. Aan de Markermeerzijde van de Zuidersluis moet eerst ook nog gebaggerd worden. Tijdens deze werkzaamheden is schutten van de sluis niet mogelijk, omdat daardoor het water te veel in beweging komt. Bij de Vaartsluis zijn in 2018 al nieuwe stalen remmingwerken en wachtsteigers geplaatst.

Nieuw bedieningssysteem

Belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een nieuw besturings-en bedieningssysteem. Alle beweegbare bruggen en sluizen worden sinds 2014 op afstand bediend, vanuit het provinciehuis in Lelystad. Omdat de bruggen en sluizen uit verschillende tijden stammen hebben zij ook allemaal verschillende besturingssystemen. Door nu een uniform systeem te bouwen wordt de kans op storingen minder en de bediening veiliger. Het bouwen van het nieuwe besturings- en bedieningssysteem is een complexe klus. Zo worden de motoren vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelleidingen en -verbindingen nodig, moeten de elektrotechnische schakelkasten vernieuwd worden, komen er nieuwe camera’s en slagboomkasten en moet alles aangesloten worden op de bediencentrale in Lelystad. Werkzaamheden, die deels zichtbaar zijn bij de sluis zelf en deels achter de schermen plaatsvinden. Graafwerkzaamheden en het plaatsen van nieuwe cameramasten zijn straks duidelijk te zien.

Sluiswachtershuisjes

De oude sluiswachtershuisjes worden sinds 2014 niet meer gebruikt om de sluis en de brug te bedienen. Er is nog wel ruimte nodig voor alle technische apparatuur, die de sluizen en de bruggen aansturen. Bij de Zuidersluis is hiervoor vorig jaar al een nieuw gebouwtje geplaatst. Bij de Vaartsluis wordt het bestaande sluiswachtershuisje hiervoor gebruikt.

Sluisdeuren en betonreparaties

In de Vaartsluis komen nieuwe sluisdeuren. De betonnen wanden van de sluiskolk van beide sluizen worden geïnspecteerd en daar waar nodig zullen betonreparaties worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor andere betonnen delen van het sluiscomplex.

Veiligheid

Belangrijkste doel van het groot onderhoud is om de bruggen en sluizen weer klaar te maken voor de toekomst. We gaan ervan uit dat er minder storingen zullen zijn en door het uniforme bedieningssysteem wordt het zowel voor de bedienaar als de weg- en vaarweggebruiker veiliger.